سقف کشسان  پرینت مناسب برای زینت دادن و معنا بخشیدن به محیط 
استفاده از کشسان پرینت ( با توجه به نورپردازی متنوع و منحصر به فرد خود) راه بسیار خوبی برای بهینه کردن فضا و اضافه  کردن رنگ های بیشتر در رضایت بخشی به نگاه دقیق و حساس شما در هر محلی میباشد. 
تکنولوژی خاص چاپ روی سقف های کشسان و متناسب با آن رعایت نکات کلیدی در خود متریال باعث شده که این سقف در مقابل شستشو و رنگ پریدگی سال ها مقاوم بوده و گوی سبقت را در زمینه دوام و ماندگاری از متریال های مشابه برباید.
چاپ تصاویر سفارشی نقطه عطفی در استفاده از کشسان چاپ است .
ارشیو تصاویری با کیفیت و متنوع در غالب آلبومی نامحدود مناسب برای سقف کشسان در مجموعه طاق آرا موجود است که می توان با توجه به نوع طراحی و سلیقه شما سفارش داده شود.

<div style="direction: rtl;"><div><span style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 12pt;">سقف کشسان &nbsp;پرینت مناسب برای زینت دادن و معنا بخشیدن به محیط&nbsp;</span></span></div><div>استفاده از کشسان پرینت ( با توجه به نورپردازی متنوع و منحصر به فرد خود) راه بسیار خوبی برای بهینه کردن فضا و اضافه &nbsp;کردن رنگ های بیشتر در رضایت بخشی به نگاه دقیق و حساس شما در هر محلی میباشد.&nbsp;</div><div>تکنولوژی خاص چاپ روی سقف های کشسان و متناسب با آن رعایت نکات کلیدی در خود متریال باعث شده که این سقف در مقابل شستشو و رنگ پریدگی سال ها مقاوم بوده و گوی سبقت را در زمینه دوام و ماندگاری از متریال های مشابه برباید.</div><div>چاپ تصاویر سفارشی نقطه عطفی در استفاده از کشسان چاپ است .</div><div>ارشیو تصاویری با کیفیت و متنوع در غالب آلبومی نامحدود مناسب برای سقف کشسان در مجموعه طاق آرا موجود است که می توان با توجه به نوع طراحی و سلیقه شما سفارش داده شود.</div><div><br /></div></div>


<div style="direction: rtl;"><br /></div>

کش سان پرینت در اتاق خواب
<div style="direction: rtl;">کش سان پرینت در اتاق خواب</div>

مناسب برای کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها:
در مکان هایی که بهداشت بیشترین اهمیت را دارا میباشد ، این سقف با طراحی خاص خود از لحاظ تکنولوژ بیولوژیکی از گسترش باکتری ها و کپک ها جلوگیری می کند.

<div style="direction: rtl;"><div>مناسب برای کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها:</div><div>در مکان هایی که بهداشت بیشترین اهمیت را دارا میباشد ، این سقف با طراحی خاص خود از لحاظ تکنولوژ بیولوژیکی از گسترش باکتری ها و کپک ها جلوگیری می کند.</div><div><br /></div></div>
ابزار هدایت به بالای صفحه