عنوان محصول : مناسب برای کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها

مناسب برای کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها: در مکان هایی که بهداشت بیشترین اهمیت را دارا میباشد ، این سقف با طراحی خاص خود از لحاظ تکنولوژی بیولوژیکی از گسترش باکتری ها و کپک ها جلوگیری می کند

1399/05/12  
توضیحات بیشتر

عنوان محصول : کش سان پرینت در اتاق خواب

کش سان پرینت مناسب برای اتاق خواب

1399/05/12  
توضیحات بیشتر

عنوان محصول : سقف کشسان پرینت مناسب برای تالارها

سقف کشسان پرینت مناسب برای زینت دادن و معنا بخشیدن به محیط استفاده از کشسان پرینت ( با توجه به نورپردازی متنوع و منحصر به فرد خود) راه بسیار خوبی برای بهینه کردن فضا و اضافه کردن رنگ های بیشتر در رضایت بخشی به نگاه دقیق و حساس شما در هر محلی میباشد

1399/05/12  
توضیحات بیشتر

عنوان محصول : کش سان پرینت

سقف کشسان پرینت مناسب برای زینت دادن و معنا بخشیدن به محیط

1399/05/12  
توضیحات بیشتر

درخواست سفارش

مشاوره رایگان