سقف کشسان  پرینت مناسب برای زینت دادن و معنا بخشیدن به محیط 
استفاده از کشسان پرینت ( با توجه به نورپردازی متنوع و منحصر به فرد خود) راه بسیار خوبی برای بهینه کردن فضا و اضافه  کردن رنگ های بیشتر در رضایت بخشی به نگاه دقیق و حساس شما در هر محلی میباشد. 
تکنولوژی خاص چاپ روی سقف های کشسان و متناسب با آن رعایت نکات کلیدی در خود متریال باعث شده که این سقف در مقابل شستشو و رنگ پریدگی سال ها مقاوم بوده و گوی سبقت را در زمینه دوام و ماندگاری از متریال های مشابه برباید.
چاپ تصاویر سفارشی نقطه عطفی در استفاده از کشسان چاپ است .
ارشیو تصاویری با کیفیت و متنوع در غالب آلبومی نامحدود مناسب برای سقف کشسان در مجموعه طاق آرا موجود است که می توان با توجه به نوع طراحی و سلیقه شما سفارش داده شود