استخر ها: سقف کشسان لاکر با نور پردازی مدرن محیطی  رویایی را به وجود می  آورند که کاملا سازگار با فضاهای رطوبتی و نمناک هستند.