سالن های همایش فروشگاه ها و خاصیت آکوستیکی سقف کشسان 
با توجه به جاذب صدا بودن سقف های کش سان (کششی) این متریال کاملا مناسب برای سالن های کنفرانس و همایش بوده و علاوه بر طراحی های مدرن و تامین نور از لحاظ صوتی نیز نیاز کامل طراحان را برآورده میسازد