عنوان محصول : مناسب برای فضاهای مسکونی، سرویس و آشپزخانه ها، اداری تجاری و هتل ها

مناسب برای فضاهای مسکونی، سرویس و آشپزخانه ها

1399/05/12  
توضیحات بیشتر

عنوان محصول : سقف های آسمان مجازی مناسب برای فضاهای بیمارستانی و درمانی

سقف های آسمان مجازی مناسب برای فضاهای بیمارستانی و درمانی

1399/05/12  
توضیحات بیشتر

عنوان محصول : سقف های آسمان مجازی

سقف های آسمان مجازی را می توان در هر ابعاد و اندازه ای به صورت تایل با استفاده از نبشی سپری های آلومینیومی یا چوبی اجرا کرد.

1399/05/12  
توضیحات بیشتر

درخواست سفارش

مشاوره رایگان