35سقف کشسان طاق آرا - خرداد 98
سقف کشسان طاق آرا - خرداد 98     <div style="direction: rtl;">این نمایشگاه تاریخ 21 الی 24 خرداد در قائمشهر جنب پل تلار نمایشگاه بین المللی برگزار شد و از همه بازدید کنندگان محترم کمال تشکر را داریم</div>...
این نمایشگاه تاریخ 21 الی 24 خرداد در قائمشهر جنب پل تلار نمایشگاه بین المللی برگزار شد و از همه بازدید کنندگان محترم کمال تشکر را داریم
...
    


32سقف های کشسان طاق آرا - بهمن97
سقف های کشسان طاق آرا - بهمن97     <div style="direction: rtl;"><span style="color: #454545; font-family: bnazanin; font-size: 15px; text-align: right; background-color: #fefcf7;">سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.</span></div>...
سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.
...
    


29سقف های کشسان طاق آرا - آذر 96
سقف های کشسان طاق آرا - آذر 96     <div style="direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;">فعالیت چشم گیر مجموعه سقف های کشسان طاق آرا در ششمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بابل</span></div>...
فعالیت چشم گیر مجموعه سقف های کشسان طاق آرا در ششمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بابل
...
    


28سقف های کشسان طاق آرا - خرداد 95
سقف های کشسان طاق آرا - خرداد 95     <div style="direction: rtl;"><span style="font-size: 12pt;">حضور موفقیت آمیر شرکت طاق آرا در چهارمین نمایشگاه توانمندی مهندسین ساری&nbsp;</span></div>...
حضور موفقیت آمیر شرکت طاق آرا در چهارمین نمایشگاه توانمندی مهندسین ساری 
...
    


27دی 95
دی 95     <div style="direction: rtl;">لوح سپاس از طرف جناب آقای رضا میرزاآقانسب مدیرعامل محترم شرکت مارلین سازان به مدیریت <a target="_self" href="http://www.taghara.ir">طاق آرا</a> جناب آقای مهندس بای, برای همکاری صادقانه و خالصانه در سال گذشته<br /></div>...
لوح سپاس از طرف جناب آقای رضا میرزاآقانسب مدیرعامل محترم شرکت مارلین سازان به مدیریت طاق آرا جناب آقای مهندس بای, برای همکاری صادقانه و خالصانه در سال گذشته
...
    


26بهمن95
بهمن95     <div style="direction: rtl;">غرفه کشسان طاق آرا و حضور موفق در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان در نمایشگاه بین المللی استان مازندران<br /></div>...
غرفه کشسان طاق آرا و حضور موفق در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان در نمایشگاه بین المللی استان مازندران
...
    


23بهمن95
بهمن95     <div style="direction: rtl;">اهدای لوح یادبود از مشارکت شایسته و ارزشمند برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان<br /></div>...
اهدای لوح یادبود از مشارکت شایسته و ارزشمند برای حضور در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
...
    


22بهمن94
بهمن94     <div style="direction: rtl;">لوح تقدیر از مجموعه طاق آرا برای حضور موفق در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور تولید کنندگان و صنعتگران و بازرگانان کشور<br /></div>...
لوح تقدیر از مجموعه طاق آرا برای حضور موفق در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور تولید کنندگان و صنعتگران و بازرگانان کشور
...
    


21لوح تقدیر از کارآفرین برتر/ بهمن94
لوح تقدیر از کارآفرین برتر/ بهمن94     <div style="direction: rtl;">انتخاب مدیر محترم طاق آرا جناب آقای مهندس بای به عنوان کارآفرین برتر سال 1394 ازطرف ریاست انجمن معماری و شهرسازی و ساختمانی استان مازندران<br /></div>...
انتخاب مدیر محترم طاق آرا جناب آقای مهندس بای به عنوان کارآفرین برتر سال 1394 ازطرف ریاست انجمن معماری و شهرسازی و ساختمانی استان مازندران
...
    


13خرداد94
خرداد94     <div style="direction: rtl;">لوح سپاس از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جناب آقای سید رضا حسینی به مدیریت محترم طاق آرا برای حضور موفق و چشمگیر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت و ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران<br /></div>...
لوح سپاس از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جناب آقای سید رضا حسینی به مدیریت محترم طاق آرا برای حضور موفق و چشمگیر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت و ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران
...
    


12شهریور93
شهریور93     <div style="direction: rtl;">لوح تقدیر از مدیریت محترم طاق آرا به پاس از زحمات فراوان برای خودکفایی و امرکارگشایی جهت نیل به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان و حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان <br /></div>...
لوح تقدیر از مدیریت محترم طاق آرا به پاس از زحمات فراوان برای خودکفایی و امرکارگشایی جهت نیل به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان و حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان
...
    


11تیر93
تیر93     <div style="direction: rtl;">لوح یاد بود از مدیریت محترم طاق آرا برای حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران</div>...
لوح یاد بود از مدیریت محترم طاق آرا برای حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران
...
    


7حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان قائمشهر /تیر 93
حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان قائمشهر /تیر 93     <div style="direction: rtl;"><span id="ContentPlaceHolder1_gridNews_Label2_4">غرفه طاق آرا و حضور در نمایشگاه صنعت و ساختمان در قائمشهر<br />سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.</span></div>...
غرفه طاق آرا و حضور در نمایشگاه صنعت و ساختمان در قائمشهر
سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.
...
    


1شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان / آمل شهریور 93
شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان / آمل شهریور 93     <div style="direction: rtl;">غرفه طاق آرا در نمایشگاه صنعت و ساختمان<br />سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.<br /></div>...
غرفه طاق آرا در نمایشگاه صنعت و ساختمان
سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.
...
    


جستجو در خبرها


: عنوان
انتخاب تاریخ
: از تاریخ
انتخاب تاریخ
: تا تاریخ
: نحوه نمایش

ابزار هدایت به بالای صفحه