یازدهمین نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران تیر 93

لوح یاد بود از مدیریت محترم طاق آرا برای حضور در یازدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران

حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

لوح تقدیر از مدیریت محترم طاق آرا به پاس از زحمات فراوان برای خودکفایی و امرکارگشایی جهت نیل به رشد و شکوفایی اقتصاد کشو

شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان - خرداد 94

لوح سپاس از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جناب آقای سید رضا حسینی به مدیریت محترم طاق آرا برای حضور موفق و چشمگیر در د

لوح تقدیر از کارآفرین برتر- بهمن 94

انتخاب مدیر محترم طاق آرا جناب آقای مهندس بای به عنوان کارآفرین برتر سال 1394 ازطرف ریاست انجمن معماری و شهرسازی و ساختم

نمایشگاه بهمن 94

لوح تقدیر از مجموعه طاق آرا برای حضور موفق در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با حضور تولید کنندگان و صنعتگران و بازرگانا

نمایشگاه صنعت و ساختمان بهمن 95

غرفه کشسان طاق آرا و حضور موفق در پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان در نمایشگاه بین المللی استان مازندران

نمایشگاه صنعت و ساختمان دی 95

لوح سپاس از طرف جناب آقای رضا میرزا آقانسب مدیرعامل محترم شرکت مارلین سازان به مدیریت طاق آرا جناب آقای مهندس بای, برای

سقف های کشسان طاق آرا - خرداد 95

حضور موفقیت آمیر شرکت طاق آرا در چهارمین نمایشگاه توانمندی مهندسین ساری

سقف های کشسان طاق آرا - آذر 96

فعالیت چشم گیر مجموعه سقف های کشسان طاق آرا در ششمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بابل

سقف های کشسان طاق آرا - بهمن97

سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.

سقف کشسان طاق آرا - خرداد 98

این نمایشگاه در تاریخ 21 الی 24 خرداد در قائمشهر جنب پل تلار نمایشگاه بین المللی برگزار شد و از همه بازدید کنندگان محترم

شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان آمل شهریور 93

غرفه طاق آرا در نمایشگاه صنعت و ساختمان سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما همکاری کردند.

حضور در نمایشگاه صنعت ساختمان قائمشهر -تیر 93

غرفه طاق آرا و حضور در نمایشگاه صنعت و ساختمان در قائمشهر سپاس از همه دوستان و همکاران محترم که در این نمایشگاه با ما هم