تاریخ ارسال خبر : 1400/04/28

تعداد بازدید : 1651


لوح تقدیر از مدیریت محترم طاق آرا به پاس از زحمات فراوان برای خودکفایی و امرکارگشایی جهت نیل به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان و حضور در اولین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان