بازدید و اندازه گیری

طاق آرا

در این مرحله به شما آموزش میدیم که چطور با ارسال اندازه حتی بدون حضور نماینده طاق آرا میتونید ثبت سفارش یا درخواست پیش فاکتور داشته باشید .
 

1. بوسیله کاغذ ، قلم و متر ، پلان فضا و اندازه رو بنویسید

2. چند عکس از زیر کار بگیرید

3. از قسمت انتخاب عکس یا پروژه ها طرح مورد نظر رو انتخاب کرده

 

     حالا 3 مورد بالا رو از طریق واتساپ ارسال کنید در صورت نیاز نماینده طاق آرا برای بازدید و اندازه گیری نهایی در محل پروژه حاضر میشود

در دو تصویر زیر آموزش کشیدن پلن و اندازه رو گذاشتیم .