تاریخ ارسال خبر : 1400/04/28

تعداد بازدید : 685


لوح سپاس از طرف مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره جناب آقای سید رضا حسینی به مدیریت محترم طاق آرا برای حضور موفق و چشمگیر در دوازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت و ساختمان و صنایع وابسته استان مازندران