گواهینامه و افتخارات
  • تندیس ششمین دوره نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بابل
  • لوح سپاس برای شرکت در نمایشگاه صنعت و ساختمان دی 95
  • لوح تقدیر از کارآفرین برتر/ بهمن 94
  • لوح تقدیر برای حضور موفقیت آمیر شرکت طاق آرا در چهارمین نمایشگاه توانمندی مهندسین ساری