جزئیات مقاله

تاریخ ارسال مقاله : 1399/07/14

تعداد بازدید : 885


بسمه تعالی

 

 توصئه هایی برای استفاده بهتر از گیاهان آپارتمانی در دکور خانه

 

استفادي از گیاهان آپارتمانی می تواند به محیط آرامش ،شادابی و طراوت بیاورد
بنابراین استفاده هر چه بیشتر از گیاهان به سلامت افراد کمک میکند و همچنین استفاده از گیاهان در منزل باعث پاکیزه شدن هوا و همچنین تهویه هوا خواهد شد

بهتر است از گلهایی که برگ های تزئینی و گرد دارند در خانه استفاده شود چرا که علوم مختلف مشخص کرده اند که اشیا و هر چیز نوک تیز باعث پخش انرژی منفی میشود در نتیجه بهتر است ازاشیا و گیاهانی در دکوراسیون داخلی منزل استفاده شود که یا گرد باشند یا دارای زاویه های نرم باشند.

تأثیر رنگ گیاهان آپارتمانی در دکوراسیون منزل بی شک قابل توجه است.

 

با علم روانشناسی میتوان تأثیر رنگ ها را توجیه کرد.

گل و گیاهانی که رنگ های چون صورتی ،نارنجی و قرمز و از این قبل رنگها دارند نه تنها باعث شادابی افرادی می شود که در طول روز به آنها نگاه می کند بلکه اگر چند دقیقه به این گلهای رنگی رنگی نگاه کنید باعث می شود از چاقی مفرط  دوری کنبد گیاهان به فرزندی قبول کنید که طیف رنگی آنها بین خاکستری ، ابی حتی مشکی نوسان دارند چرا که ایه گیاٌهان در مقایسه با گیاٌهان دیگر انرژی مثبت را مىتقل میکنند و همچنین در انتخاب این گیاهان دقت داشته باشید که شاخه برگ های بیشتری نسبت به دیگر گیاهان دارند بیشتر از سایرین به تصفیه کردن هوا کمک میکنند . بنابراین بهتر است انها در قسمت شرقی خانه نگه دارید تا نور خورشید قبل از دیگر گیاهان این گیاهان انرژی مثبت را بیدار کند .