تاریخ ارسال مقاله : 1399/07/14

تعداد بازدید : 1287


بسمه تعالی

 

با رعایت این نکات در دکوراسیون منزل , انرژی مثبت را به خانه تان بیاورید

 

با توجه به علوم جدید از جله علم متافیزیک بر همه واضح است که هر آنچه در زمین وجود دارد دارای انرژی است و میتوانید تأثیر مستقیم در روح و روان ما انسان ها داشته باشد
بنابراین باید توجه داشته باشیم که هر آنچه پیرامون ماست در سلامت روح ما میتواند تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد

 
با توجه به گفته ها فوق بی شک محیط زندگی ما و دکوراسیون و همچنین اشیا پیرامون ما بدون اینکه ما متوجه بشویم میتواند حال ما را دگرگون سازد

بر اساس تحقیقات چینی های باستان موقعیت و جهت هر آنچه در فضاست اهمیت ویژه ای دارد . مکان و موقعیت محل کار ،زندگی و سایر اشیا از هر طرف بر انسان اثر دارد این تأثیر میتواند منفی یا مثبت باشد

یعنی نحوه چیدمان منزل میتواند در ما اثر بگذارد

  همانگونه که میدانیم و تجربه کرده ایم ،محیط هایی وجود دارند که حال خوب را به حال بد تبدیل میکنند . مکان هایی هستند مانند مساجد و اماکنی که درآن ها به دعا و نایش مشغولیم حال بد را به حال خوب تبدیل می کنند
 


نور خورشید یک منبع انرژی بخش است


پخش شدن نور در خانه و محیط زندگی میتواند انرژی های منفی را دور کند همچین بعضی از گیاهان خوشبو که دود کردن آن ها باعث از بین بردن انرژی منفی میشوند مانند مریم گلی یا سرو آزاد به یاد داشته باشید که کار کردن مدام زیر نور چراغ مهتابی باعث بروز فرکانس ضربه ای در حوزه انرژی می شود
و برای سلامتی مضر هستند

گیاهان در کنار شما ،شما را از انرژی های منفی دور می کند  و باعث انرژی بخشیدن به شما میشوند

 

 استفاده از رنگ های شاد به شما انرژی میبخشند

شما می توانید با بردن نام خدا منزل و اتاقتان را از انرژی های منفی پاک و پاکیزه سازید
با توجه به صنعتی شدن زندگی در دنیای امروز ،افراد سرتاسر  روز را  در استرس می گذرانند . و لازم است وقتی به خانه باز میگردند این استرس را از خود دور کنند
برای اینکه شما بتوانید منزلتان را به مکانی آرامش بخش و پر انرژی تبدیل کنید لازم نیست در این رشته تخصص داشته باشید .
کافی نگاهی به زندگی های ساده گذشته بیندازید و دوام آن ها را شاهد باشید و به این فکر کنید که چگونه و با دیدن ک پدیده در اطراف خود انرژی مثبت میگیرید و اترژی های منفی را از خود دور میکنید
بنابراین اکر شما به فکر سلامت خود و دور شدن از این عوامل هستید به دکوراسیون اطراف خود اهمیت دهید 

شک نکنید که نهایت ساده زیستی شما را از شلوغی ها اطراف دور خواهد کرد
گیاهان را در کنار خود و در دکوراسیون منزلتان شریک کنید