سقف کشسان ترنس لوسید برای طراحی مدرن
برای با شهامت ترین طرح ها می توان روی انعطاف پذیری سقف کشسان حساب کرد. اساس و کار روشنایی و اصالت نتیجه استفاده از این سقف است

<div style="direction: rtl;"><div><span style="font-weight: bold;">سقف کشسان ترنس لوسید برای طراحی مدرن</span></div><div>برای با شهامت ترین طرح ها می توان روی انعطاف پذیری سقف کشسان حساب کرد. اساس و کار روشنایی و اصالت نتیجه استفاده از این سقف است</div><div><br /></div></div>

مناسب برای فضاهای تجاری

<div style="direction: rtl;">مناسب برای فضاهای تجاری<br /><br /></div>


<div style="direction: rtl;"><br /></div>

سالن های همایش فروشگاه ها و خاصیت آکوستیکی سقف کشسان 
با توجه به جاذب صدا بودن سقف های کش سان (کششی) این متریال کاملا مناسب برای سالن های کنفرانس و همایش بوده و علاوه بر طراحی های مدرن و تامین نور از لحاظ صوتی نیز نیاز کامل طراحان را برآورده میسازد

<div style="direction: rtl;"><div><div>سالن های همایش فروشگاه ها و خاصیت آکوستیکی سقف<a href="http://taghara.ir/proje.aspx" target="_self"> کشسان</a>&nbsp;</div><div>با توجه به جاذب صدا بودن سقف های کش سان (<a href="http://taghara.ir/proje.aspx" target="_self">کششی</a>) این متریال کاملا مناسب برای سالن های کنفرانس و همایش بوده و علاوه بر طراحی های مدرن و تامین نور از لحاظ صوتی نیز نیاز کامل طراحان را برآورده میسازد</div></div><div><br /></div></div>
ابزار هدایت به بالای صفحه